Strona główna
Kandydaci
Studenci
Pracownicy
Absolwenci
Media

UCZELNIA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

Kierownik Akademickich Warsztatów Pedagogicznych

ks. dr Grzegorz Polok
e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl
tel. 604 894 777

Witajcie na stronie "Uczelnia wolna od uzależnień”

Narkotyki i alkohol stają się groźnym problemem współczesnego społeczeństwa; dotyczy to także studentów - ludzi, którzy wkrótce będą wykonywali różnorodne zawody, odpowiadając również za los innych. 

W odpowiedzi na społeczny problem uzależnień, w listopadzie 2005 roku nasza Uczelnia przystąpiła do programu "Uczelnie wolne od uzależnień”.

W ramach akcji podjęliśmy następujące działania profilaktyczne:

- Uruchomienie strony internetowej, na której się znajdujesz, zawierającej podstawową wiedzę związaną z uzależnieniami (książki i artykuły) oraz adresy osób i miejsc, czyli  gdzie znajdziesz pomoc.

- Przeprowadzenie badań, które mają ukazać, jaka jest skala zjawiska używania środków psychoaktywnych przez studentów naszej Uczelni i jakie są tego przyczyny.

Pomoc dla studenta: 

1. Poczytaj i posłuchaj

Szanowni Studenci

Ostatnie lata pracy z młodzieżą akademicką uświadomiły mnie osobiście, jak wielu z was zmaga sie z ciężarem swojej przeszłości. Pochodzicie bowiem wy lub wasi przyjaciele, znajomi z domów dysfunkcyjnych, zwłaszcza z domów z problemem alkoholowym. Napisałem razem ze studentami książkę "Rozwinąć skrzydła". Rozeszła się ona w 20 tys. egzemplarzy i dla wielu młodych, tak o tym mówią, stała sie początkiem pozytywnych zmian.

Ks. dr Grzegorz Polok 
Kierownik Akademickich Warsztatów Pedagogicznych

Aby pobrać książkę w wersji elektronicznej, kliknij w okładkę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.rozwinacskrzydla.pl

 

 
W 2013 roku ukazał się również Audiobook „Rozwinąć skrzydła”

Posłuchaj fragmentów:

Rozwinąć skrzydła - wstęp
Rozwinąć skrzydła - fragment 1.mp3
Rozwinąć skrzydła - fragment 2.mp3

Dla studentów dostępny jest on w księgarni uczelnianej (Budynek A). Audiobook można zamówić również na stronie Wydawnictwa.

2. Porozmawiaj

DYŻURY PSYCHOLOGICZNE DLA STUDENTÓW

Psycholog pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Poprzez rozmowę z psychologiem osoba odkrywa swoje wyjątkowe zalety i zasoby oraz bogactwo swoich umiejętności i kompetencji, aby wykorzystać je, jak najlepiej do stawiania czoła życiowym wyzwaniom. 

Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby: 

- cierpiące z powodu trudności natury psychicznej (lęki, depresja, natrętne myśli, natrętne reakcje na stres),
- u których z powodu określonego funkcjonowania psychiki choruje ciało (zaburzenia odżywania, zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne, zaburzenia seksualne),
- przejawiające trudności w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe),
- chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie, aby być bardziej zadowolonym z własnego funkcjonowania.

W zależności od rodzaju oczekiwań i potrzeb osoby zgłaszającej problem (od doraźnej pomocy do gruntownej zmiany funkcjonowania) pomoc psychologiczna ogranicza się do jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych lub wymaga dłuższego kontaktu – psychoterapii - może ona trwać od 8-12 spotkań do kilku lat.

Dyżury w ciągu roku akademickiego pełnią:

mgr MARIA RABSZTYN
 
 
Psycholog, posiada dwudziestoletnie doświadczenie terapeutyczne, w swojej pracy odwołuje się do autorefleksyjnych możliwości człowieka, jego potencjałów samorozwoju, samokierowania, obrony przed niekorzystnymi czynnikami zakłócającymi rozwój i funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.
 
Dyżur
 
Poniedziałek godz. 15.00-17.00
Czwartek godz. 13.00-16.00
 
tel. 0694 268 396
 
 
 
mgr MAGDALENA ADLER
 
 
Psycholog, posiada kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne zarówno w terapii indywidualnej, jak i rodzinnej łącząc w swojej pracy podejście krótkoterminowe i systemowe.
 
Dyżur
 
Wtorek godz. 16.00-18.00
Środa godz. 09.00-12.00
 
tel. 0503 007 926
 
 

 Dyżury odbywają się w pokoju 308 budynek B

POMOC DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

Z nowym rokiem akademickim rusza kolejna edycja programu terapeutycznego dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).
Wielu młodych ludzi, którzy w swoim domu rodzinnym spotkali się z problemem alkoholowym doświadcza poważnych konsekwencji psychicznych, społecznych wynikających z życia w ciągłym stresie, który jest skutkiem nieprzewidywalnej, trudnej sytuacji domowej... Brak opieki, ciepła, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, niejednokrotnie zaniedbanie i przemoc - to dorobek dzieciństwa.
Konfrontacja z zagrożeniem z zewnątrz i problemami społecznymi daje poważne objawy od problemów psychologicznych brak wewnętrznej harmonii, samoszacunku, problemy z uczuciami i własną tożsamością, niskie poczucie własnej wartości, trudności w kontaktach z ludźmi, brak zaufania do siebie i świata oraz wiele innych po depresje, nerwice, lęki czy też często spotykane własne uzależnienie.
Dramat własnej historii to odtwarzanie chorych , niekorzystnych dla siebie mechanizmów
i stereotypów, tkwienie w specyficznym zamkniętym kręgu, z którego bez pomocy z zewnątrz bardzo trudno się wydobyć.
Oferowany program terapeutyczny dostarcza nie tylko wiedzy, daje wsparcie, możliwość uporządkowania swoich wewnętrznych konfliktów, poznania siebie
i swoich możliwości co pozwala na osobisty rozwój, zmianę siebie i swojego życia.

Termin konsultacji w roku akademickim 2012/2013 to 8 i 15 października 2012 roku, godzina 17.00 w ośrodku duszpasterstwa akademickiego DA "Zawodzie"; można wcześniej umówić się telefonicznie z osobą prowadzącą zajęcia terapeutyczne - Teresą Adamczyk; nr telefonu: 509 330 137.

3. Zadzwoń

(32) 253 05 00 - Katolicki Telefon Zaufania


 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania

Narkotyki - Narkomania

Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie psychologiczne.

Czynny od 16.00 do 21.00 codziennie
Całe połączenie płatne tylko 35 gr.

Więcej telefonów znajdziesz w zakładce: "Ważne telefony”

Znajdź nas na
Należymy do